• 50PLUS moet kiezen voor zekerheid

Beste leden van 50PLUS,

Komende 1 augustus is de Algemene Ledenvergadering en wordt er een nieuw tijdelijk Hoofdbestuur gekozen. Het kan één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van 50PLUS zijn. Onze partij heeft een bewogen periode achter de rug. Alleen door een enorme inzet van ons allen kunnen en zullen wij het tij keren.

50PLUS is en blijft een partij die hard nodig is om voor de ouderen op te komen (pensioenen, koopkracht, eenzaamheid, zorg, wonen, werkgelegenheid, enz.). 50PLUS is een uiterst sterk merk en we hebben gelukkig vele mensen die hun schouders eronder willen zetten om te groeien. Laten wij eensgezind voor de belangen van onze achterban opkomen, zij rekenen op ons!

Over dik een half jaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen. De media zullen vooral aan de grotere partijen en hun thema’s aandacht besteden: de coronacrisis, de financiële maatregelen, het milieu en de stikstofproblematiek.

De ouderen staan bij de media in het vergeethoekje. 50PLUS wordt in de televisiedebatten met een paar kleine partijen apart gezet. Een slechte uitslag voor 50PLUS zou onze invloed in de Tweede Kamer beperken en geen goede opmaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Een nieuw sterk Hoofdbestuur, met als kern een Dagelijks Bestuur dat ervaring heeft, nagenoeg fulltime beschikbaar is en ons uit het isolement in de media weet te halen is een absolute voorwaarde voor een goede uitslag. Er moet daarom niet gekeken worden naar wie uit welke provincie komt, maar naar welke mensen nu het sterkste bestuur vormen!

Het nieuwe Hoofdbestuur van 50PLUS wordt op 1 augustus verkozen voor een beperkte periode, namelijk vanaf 1 augustus 2020 tot de eerstkomende Algemene Ledenvergadering na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 (mei 2021).

Er zijn diverse kandidaten die thans al een politieke functie voor 50PLUS vervullen of willen gaan vervullen. Wij vragen deze kandidaten zich goed te bedenken of het wel wenselijk is om een politieke en een bestuurlijke functie te combineren, daar waar juist de scheiding ervan op zijn plaats is. Mede omdat veelal het één ten koste gaat van het andere.

Dit geldt nog meer voor de kandidaten voor het Hoofdbestuur die zich tevens opgegeven hebben als kandidaat voor de Tweede Kamer. De combinatie van het lidmaatschap van het Hoofdbestuur en het zich tevens kandidaat stellen voor de Kamer zal integriteitsvragen oproepen. Dit vanwege het reglementaire vereiste dat het Hoofdbestuur de Tweede Kamer-kandidatenlijst voorlegt aan de Algemene Ledenvergadering.

Zowel de provinciale voorzitters als de Kamerleden van 50PLUS doen daarom een dringend beroep op deze kandidaten om vooraf duidelijkheid te geven waarvoor zij zich kandidaat stellen: voor het Hoofdbestuur of voor de Kamer.

Het resterende, demissionaire Hoofbestuur heeft besloten om deze keer geen stemadvies uit te brengen. Gelet op de gebeurtenissen is dit te respecteren.

STEMADVIES DAGELIJKS BESTUUR

De provinciale voorzitters/besturen van Zuid-Holland, Zeeland, Limburg, Gelderland, Groningen, Friesland, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en de fractieleden van zowel de Eerste Kamer als van de Tweede Kamer brengen, gelet op de huidige zeer bijzondere situatie, thans een gezamenlijk stemadvies uit voor het Dagelijks Bestuur. 50PLUS moet kiezen voor zekerheid. We hebben daarbij grote waardering voor alle 50PLUSsers die zich als kandidaat hebben opgegeven. Maar ook degenen die (gelet op het beperkt aantal plaatsen) niet gekozen worden, kunnen de komende tijd veel voor de partij 50PLUS betekenen in commissies (campagne!) of andere diensten, zoals het geven van cursussen. Uiteraard bepalen de leden wie er gekozen wordt.

Het stemadvies luidt als volgt:

Voorzitter: Jan Nagel uit Hilversum

Jan Nagel is erevoorzitter en medeoprichter van 50PLUS. Wat je ook van hem vindt, hij kent het klappen van de zweep. Hij kent de media als geen ander, weet hoe je landelijk een campagne moet voeren en bezwijkt niet onder druk. Daarom een prima (tijdelijk) boegbeeld van 50PLUS. Jan heeft aangegeven geen politiek aspiraties (meer) te hebben.

Secretaris: Peter Schut uit Nieuwerkerk aan de IJssel

Peter Schut is een ervaren personeelsman die op hoog niveau, ook internationaal, gepresteerd heeft. Hij wist mensen uit diverse culturen en met diverse achtergronden met elkaar te verbinden. Peter is thans voorzitter van Zuid-Holland en heeft daarmee de nodige 50PLUS-ervaring en connecties. Peter is open, transparant, verbindend en heeft de tijd en zin om de zware taak van het secretariaat (dat houdt ook in de aansturing van het partijkantoor) op zijn schouders te nemen. Peter heeft geen politieke aspiraties.

Penningmeester: Henk van Elst uit Rumpt

Henk van Elst heeft als zelfstandig ondernemer (o.a. financieel planner en fiscaal adviseur) een grote financiële ervaring. Hij is een verbinder. Hij gelooft in teamspirit en dat je met een team meer bereikt dan met een solo-optreden. Henk is voorzitter/penningmeester van Gelderland geweest. Hij heeft daardoor ervaring met 50PLUS en kent veel 50PLUSsers. Ook Henk heeft geen politieke aspiraties.

Leden van 50PLUS kunnen zich tot 29 juli, 9.59 uur opgeven voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering van 1 augustus via: https://www.onlineseminar.nl/50plus. Klik vervolgens op ‘registreren’ (rechtsboven) en vul het formulier in. Bij ‘alias’ gaarne voor- en achternaam invullen.