Omgaan met stress

Behoor je tot de groep kwetsbare ouderen van wie het sociale leven stil is komen te liggen of zit je in thuisisolatie vanwege het coronavirus? Op de website van het Nederlandse Rode Kruis staan tal van praktische adviezen en informatie over zaken als omgaan met stress en hoe je lichamelijk en mentaal zo gezond mogelijk kunt blijven. Het Rode Kruis heeft ook een hulplijn geopend voor telefonisch advies of een luisterend oor: 070 – 44 55 888.

Klik hier voor meer info