Ondanks zware tijden: ons pensioenstelsel blijft ongeëvenaard!

Nederlandse pensioenfondsenHet pensioenvermogen van onze fondsen is ongeëvenaard: Nederlanders bezitten samen twee-derde van alle pensioenreserves in de eurozone! Juist voor zware financiële tijden als nu hebben we met z’n allen gespaard. Laat ons stelsel nu maar werken!

Na tien fantastische jaren verwerken we momenteel een grote klap op de financiële markten als gevolg van alle onzekerheden rondom het coronavirus. 50PLUS is van mening dat ons collectieve en kapitaal-gedekte pensioenstelsel veel beter in staat is om deze storm te doorstaan dan de pensioenstelsels in andere landen.

Grootste pensioenvermogen

De keuze voor kapitaaldekking heeft Nederland het grootste pensioenvermogen ter wereld opgeleverd. Nederlanders bezitten samen twee-derde van alle pensioenreserves in de eurozone! Dat verandert niet door dalingen op de beurs. Die verhouding blijft hetzelfde. Pensioenstelsels in veel andere landen kunnen zelfs in liquiditeitsproblemen komen bij een grote economische crisis, maar dat is voor Nederland uitgesloten. Wij betalen pensioenen niet uit de belastingopbrengsten. Wij hebben een enorm vertrouwensanker.

Realistische lange-termijn rekenrente

Voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen betekent de huidige daling op de beurs echter een grote schok. Ook bij positieve herstelscenario’s in de tweede helft van 2020 zullen er bij de huidige extreem lage rekenrente veel fondsen onder de 90 procent zakken. Soms wellicht nog lager. Dat maakt de fondsen veel te gevoelig voor de grillen van de beurs. Dat is ook waarom 50PLUS pleit voor een realistische lange-termijn rekenrente van vast 3 procent. Dan is het uitgangspunt veel beter en dan hoeven we nu nog lang geen voeding te geven aan (extra) onzekerheid over de Nederlandse pensioenen.

Zeer prudent

Op korte termijn lijken de dalingen op de beurs natuurlijk gigantisch, maar uitgesmeerd over de lange perioden waar het bij pensioenen over gaat is er nog geen enkele reden voor ongerustheid. Het dertigjarig gemiddelde was op 1 januari van dit jaar nog 7,5 procent en dat is nu gedaald naar ongeveer 6 procent. Een vaste rekenrente van 3 procent is dus onder de huidige omstandigheden zeer prudent en zelfs bij 2 procent zou de dekkingsgraad nog boven de 100 procent uitkomen.

Laat het stelsel werken!

Natuurlijk heeft zo’n crisis enorme gevolgen. De speelruimte voor de onderhandelaars van het pensioenakkoord is nu ook een flink stuk afgenomen. De smeerolie voor het onderhandelingsproces lijkt van tafel. We moeten zien hoe het zich verder ontwikkelt. Maar voor wat betreft de eisen van 50PLUS aan de onderhandelaars is er niet veel veranderd. Het lange-termijn gemiddelde rendement is nog lang niet in de gevarenzone en de dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn bij een rekenrente van 3 procent nog steeds positief. Dit is niet het goede moment om van alles te eisen, maar van korten kan echt geen sprake zijn. Onze pensioenreserves zijn ongeëvenaard. Dit is precies waarvoor we gespaard hebben. Voor zware tijden. Laat het stelsel werken!