Mensenwerk maakt match tussen hulpvragers en vrijwilligers

Het coronavirus treft vooral ouderen en andere kwetsbare groepen. Zij kunnen helaas niet naar buiten om de boodschappen te doen of voor andere activiteiten, zoals een bezoek aan de kleinkinderen. Daardoor ontstaan gevoelens van eenzaamheid en isolement. Gelukkig willen veel Nederlanders graag iets willen betekenen voor deze kwetsbare groepen.

Welzijn Mensenwerk is een sociale verbinder tussen mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers die graag willen helpen. Heb je zin om een praatje te maken aan de telefoon of online een potje te schaken? Neem dan contact op. Welzijn MensenWerk zorgt voor een passend match.

Klik hier voor meer info