Boodschappen doen grote drempel voor ouderen

Rode Kruis Ready2Help

Burgerhulpverleners van Ready2Help van het Rode Kruis doen boodschappen voor mensen die dat niet kunnen

Bijna 30 procent van de 70-plussers zegt liever geen boodschappen te doen, omdat zij bang zijn dat mensen te dichtbij komen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Ook zegt zo’n 30 procent van de 70-plussers liever niet naar buiten te gaan om die reden. Nu we meer vrijheden hebben roept de hulporganisatie op om kwetsbaren niet uit het oog te verliezen en rekening met hen te houden op openbare plekken.

Van de ondervraagde ouderen geeft ruim de helft aan dat zij zich zorgen maken wanneer zij buiten zijn geweest en iemand te dichtbij is gekomen. Van alle ondervraagden vindt de leeftijdsgroep 70-plus het het belangrijkste om anderhalve meter afstand te houden: 95 procent geeft dat aan. Mensen die jonger zijn vinden dit over het algemeen iets minder belangrijk. Van de 18- tot 29-jarigen geeft 85 procent dat aan. Nederlanders zijn zich wel bewust van de kwetsbare positie van ouderen: 72 procent van alle ondervraagden zegt ouderen als kwetsbare doelgroep te zien in deze ander-halve-metersamenleving.

Collectieve inspanning

“Een veilige omgeving voor de meest kwetsbaren voor het coronavirus vergt inspanning van ons allemaal”, zegt Yvonne Breedijk, projectleider bij het Rode Kruis. “Misschien heb jij geen zorgen wanneer je in de supermarkt per ongeluk te dichtbij iemand komt. Voor een ander, die meer risico loopt, kan dit wél voor veel stress zorgen. Kijk naar elkaar om en mocht iemand hulp nodig hebben, ben er dan voor elkaar. Ook nu de regels zijn versoepeld.”

Ben er voor elkaar

‘Er zijn voor elkaar’ is een mooie gedachte die gelukkig tijdens de coronacrisis volop in praktijk is en wordt gebracht. Toch blijkt dat veel mensen niet altijd om hulp te durven vragen wanneer ze dit nodig hebben vanwege de coronacrisis. Van de 70-plussers durft slechts 9 procent zonder meer hulp te vragen aan een onbekende, weet het Rode Kruis. Wanneer Nederlanders zelf geen boodschappen kunnen doen, zou bijna 40 procent van de Nederlanders geen hulp vragen of twijfelen of ze dat moeten doen. “Tijdens de coronacrisis hebben we elkaar hard nodig”, stelt het Rode Kruis. De hulporganisatie vraagt mensen daarom om vooral wél hulp te vragen als het nodig is. De Rode Kruis Hulplijn (070 – 44 55 888) en de website Ready2Help staan open voor mensen die extra hulp kunnen gebruiken.

Burgerhulpverleners

Ready2Help is het netwerk van burgerhulpverleners dat het Rode Kruis heeft klaarstaan voor noodsituaties, zoals nu de verspreiding van het coronavirus. De hulpverleners komen in actie om de meest kwetsbare mensen te informeren over hoe zij zich het beste kunnen beschermen tegen het virus. Zij doen dit door flyers te verspreiden. Maar ze doen veel meer. Bijvoorbeeld boodschappen voor mensen met een beperkt sociaal netwerk en checken of kwetsbare mensen nog voldoende medicijnen in huis hebben. Via een button op de site kunnen mensen zich eenvoudig aanmelden als hulpverlener.

Hulpverzoeken

Naast Ready2Help heeft het Rode Kruis een telefonische hulplijn (070 – 44 55 888) openstaan voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Mensen kunnen ook bellen wanneer zij hulp nodig hebben. Als het door het coronavirus niet meer lukt om boodschappen te doen of de hond uit te laten bijvoorbeeld. Wanneer het Rode Kruis een hulpverzoek binnenkrijgt, kijkt de organisatie of zij een vrijwilliger of een burgerhulpverlener van netwerk Rode Kruis Ready2Help uit hun buurt kunnen koppelen aan degene die hulp nodig heeft.

Willen helpen

Het Rode Kruis ziet een toename in het aantal mensen dat wil helpen. Zo bespeurt de hulporganisatie een forse stijging in aanmeldingen voor het burgerhulpnetwerk Ready2Help. Waren er aan het begin van de coronacrisis zo’n 40.000 mensen aangemeld, nu zijn er al bijna 86.000 mensen die zich hebben opgegeven om te helpen in een noodsituatie. Ready2Help en de Rode Kruis Hulplijn zijn een groot succes en mooie lichtpuntjes in deze moeilijke tijden.

Klik hier voor meer info