Corrie van Brenk over politiek en geloven

Volzin is een magazine voor zinzoekers die vanuit een open en nieuwsgierige houding religieuze betekenisgeving belangrijk vinden. In het septembernummer van het blad trapt fractievoorzitter Corrie van Brenk de nieuwe serie ‘God op het Binnenhof’ af. Ze vertelt hoe ze kijkt naar grote thema’s als macht en onmacht, liefde en naastenliefde, schepping en sterfelijkheid.

Het magazine Volzin verschijnt tienmaal per jaar. Klik hier voor meer informatie.