Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant

In gesprek over ‘Draaiboek Code Zwart’

‘Draaiboek Code Zwart’, over de opname van (oudere) coronapatiënten op de IC’s, riep veel gespreksstof en vragen op. Leden van seniorenvereniging KBO-Brabant gingen in gesprek met de opstellers van het draaiboek. Fractievoorzitter Corrie van Brenk spreekt daarover met KBO-Brabant-voorzitter Leo Bisschops.

Wat als de Intensive Care-afdelingen in onze ziekenhuizen door corona vol komen te liggen? Wat als er door de grote instroom geen plek meer is voor nieuwe patiënten? Voor die situatie – die Nederland hopelijk bespaard blijft – stelden artsenfederatie KNMG en de Federatie Medisch Specialisten ‘Draaiboek Code Zwart’ op. In het draaiboek staan selectiecriteria voor als IC’s het aantal patiënten door de coronapandemie niet meer aan kunnen. Als het niet anders kan, wordt er allereerst geselecteerd op medische criteria. In de meest extreme situatie – fase 3: het meest zwarte scenario – volstaan die medische criteria echter niet meer om te bepalen wie er opgenomen wordt op de IC. Het draaiboek beschrijft daarom drie volgens de opstellers acceptabele overwegingen die een rol mogen spelen bij de keuze indien er geen plaats is.

Medewerkers in de zorg

Kan er onverhoopt op basis van de criteria vastgelegd in ‘Draaiboek Code Zwart’ geen verschil gemaakt worden tussen patiënten, dan krijgen medewerkers in de zorg die Covid-19 hebben voorrang. Voorwaarden hierbij zijn dat zij door hun werk veel risicovol contact hebben gehad met Covid-19-patiënten en zichzelf daarbij onvoldoende konden beschermen omdat er een gebrek aan persoonlijk beschermingsmateriaal was.

Vier bijeenkomsten

Over ‘Draaiboek Code Zwart’ en met name ook de leeftijdscriteria in generaties van twintig jaar die in het document zijn vastgelegd sprak fractievoorzitter Corrie van Brenk met Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant. De seniorenvereniging belegde vier bijeenkomsten van ouderen met de KNMG en de FMS. Die bijeenkomsten gaven beide partijen – de ouderen én de medisch specialisten – een helder inzicht in elkaars zorgen en overwegingen. Bekijk het gesprek dat Corrie van Brenk met Leo Bisschops had in de video op deze pagina.